Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ THỊ LỆ THU (THỊNH RÂU BARBERSHOP), Mã số thuế: 1101984866, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 023- QL 50, KP Hòa Thuận 1, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Lệ Thu, Số điện thoại: 093935539, Địa chỉ: 023- QL 50, KP Hòa Thuận 1, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ THỊ MAI TRANG

Mã số thuế: 0400133981

LÊ THỊ MAI THẢO

Mã số thuế: 3602693734

LÊ THỊ MAI SƯƠNG

Mã số thuế: 8334438693

LÊ THỊ MAI SOI THƯƠNG

Mã số thuế: 0109320752

LÊ THỊ MAI NGỌC

Mã số thuế: 1601999853

LÊ THỊ MAI LƯƠNG

Mã số thuế: 8523514653

LÊ THỊ MAI LOAN

Mã số thuế: 0401744052

LÊ THỊ MAI LIÊN

Mã số thuế: 5400412582

LÊ THỊ MAI LINH

Mã số thuế: 0316812008

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 8362915041

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 3101101320

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0402073618

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0313713111

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0310959780

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0310880604

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0109516297

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0109188293

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0105661920

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0100331654-001

LÊ THỊ MAI HOA

Mã số thuế: 8070657467

LÊ THỊ MAI DU

Mã số thuế: 0600749707

LÊ THỊ MAI CHI

Mã số thuế: 0109635953

LÊ THỊ MAI ANH

Mã số thuế: 0105589706

LÊ THỊ MAI ANH

Mã số thuế: 0105312260

LÊ THỊ LỰU

Mã số thuế: 3603752975

LÊ THỊ LỰU

Mã số thuế: 1402155975

LÊ THỊ LỰU

Mã số thuế: 0401393365

LÊ THỊ LỮ

Mã số thuế: 0313107199

LÊ THỊ LỮ

Mã số thuế: 0106071000

LÊ THỊ LỤT

Mã số thuế: 0104920900

LÊ THỊ LỤA

Mã số thuế: 0109579057

LÊ THỊ LỢI

Mã số thuế: 4101413794

LÊ THỊ LỢI

Mã số thuế: 0401597947

LÊ THỊ LỢI

Mã số thuế: 0105932666

LÊ THỊ LỘC

Mã số thuế: 8635863148

LÊ THỊ LỘC

Mã số thuế: 0104982022

LÊ THỊ LỆ

Mã số thuế: 8492559644

LÊ THỊ LỆ

Mã số thuế: 3702931615

LÊ THỊ LỆ

Mã số thuế: 3401157370

LÊ THỊ LỆ

Mã số thuế: 2802937591

LÊ THỊ LỆ

Mã số thuế: 0600773280

LÊ THỊ LỆ

Mã số thuế: 0401589505

LÊ THỊ LỆ

Mã số thuế: 0316845490

LÊ THỊ LỆ

Mã số thuế: 0202071412

LÊ THỊ LỆ TRANG

Mã số thuế: 0401327690

LÊ THỊ LỆ THỦY

Mã số thuế: 8534620357

LÊ THỊ LỆ THỦY

Mã số thuế: 4101563648

LÊ THỊ LỆ THỦY

Mã số thuế: 3801233273

LÊ THỊ LỆ THÙY

Mã số thuế: 4900864507

LÊ THỊ LỆ THU

Mã số thuế: 5800951797

Tìm thông tin Doanh nghiệp