Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Dịch vụ đóng gói8292
6Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
7Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
8Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
9Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM AN PHÁT, Mã số thuế: 1101984591, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 951, Tờ bản đồ số 16, Ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ NỞ, Số điện thoại: 0926779989, Địa chỉ: Thửa đất số 951, Tờ bản đồ số 16, Ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NHƯ QUỲNH

Mã số thuế: 0104952557

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NHÂN HÒA

Mã số thuế: 0315607775

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NHÀN

Mã số thuế: 0314491038

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 0109013906

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGỌC MY

Mã số thuế: 0311892842

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGỌC LINH

Mã số thuế: 3801255654

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGỌC LAN

Mã số thuế: 0313255415

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGỌC CHI

Mã số thuế: 0313290716

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGỌC BÍNH

Mã số thuế: 0108533525

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGŨ SẮC

Mã số thuế: 0401456865

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGÔ MINH

Mã số thuế: 0109318432

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGÔ HẰNG

Mã số thuế: 0107597452

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGÂN MY

Mã số thuế: 3603625889

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGÂN HÀ

Mã số thuế: 0309893831

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGUYỄN

Mã số thuế: 0106893610

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGUYỄN HỒ

Mã số thuế: 0309976816

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGUYỄN HUY

Mã số thuế: 0314122376

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 0107881054

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGUYỄN ANH

Mã số thuế: 0316800161

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGUYÊN MINH

Mã số thuế: 3603265844

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGUYÊN KHANG

Mã số thuế: 0314142453

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGUYÊN DŨNG

Mã số thuế: 0108853028

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGHĨA MINH

Mã số thuế: 2301052830

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGA MINH

Mã số thuế: 0314713682

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NEWRICH

Mã số thuế: 0106809697

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NEWLOOK

Mã số thuế: 0107634520

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NEWCOMER

Mã số thuế: 2300871033

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NEW SKY MAX

Mã số thuế: 0316115864

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NESS

Mã số thuế: 0314426494

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NEMO

Mã số thuế: 0402013217

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NATRA

Mã số thuế: 0314093284

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM VIỆT

Mã số thuế: 0311785311

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM TAILOR

Mã số thuế: 0107728049

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM NỮ

Mã số thuế: 4101464245

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM NGUYỄN

Mã số thuế: 0106539024

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM MAI

Mã số thuế: 2500645377

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM LÊ

Mã số thuế: 3603763543

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM LINH

Mã số thuế: 0108024493

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM ANH

Mã số thuế: 0104944274

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NAM ANH

Mã số thuế: 0104104326

Tìm thông tin Doanh nghiệp