Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HÓA SINH HOA KỲ (Tên nước ngoài: HOA KY BIOCHEMICAL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 1101984055, được thành lập ngày 19/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô A2, Đường Số 5, Khu Công Nghiệp Hải Sơn (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tiêu Ngọc Tú, Số điện thoại: 0918824368, Địa chỉ: Lô A2, Đường Số 5, Khu Công Nghiệp Hải Sơn (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HÓA SINH ĐỒNG PHÁT

Mã số thuế: 1201498411

CÔNG TY TNHH HÓA SINH ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 0312620506

CÔNG TY TNHH HÓA SINH ÚC CHÂU

Mã số thuế: 0314241849

CÔNG TY TNHH HÓA SINH ÂN GIANG

Mã số thuế: 1601910559

CÔNG TY TNHH HÓA SINH VIỆT

Mã số thuế: 0315323195

CÔNG TY TNHH HÓA SINH VIỆT ÚC

Mã số thuế: 0311730640

CÔNG TY TNHH HÓA SINH VINCHEM

Mã số thuế: 0107847832

CÔNG TY TNHH HÓA SINH VINA

Mã số thuế: 1101914989

CÔNG TY TNHH HÓA SINH VIGA

Mã số thuế: 0316914874

CÔNG TY TNHH HÓA SINH VIET PLANT CARE

Mã số thuế: 1801649888

CÔNG TY TNHH HÓA SINH VIET LAND

Mã số thuế: 1101784842

CÔNG TY TNHH HÓA SINH TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0310438354

CÔNG TY TNHH HÓA SINH TRUNG NHÂN

Mã số thuế: 1801431962

CÔNG TY TNHH HÓA SINH TRUNG NHÂN

Mã số thuế: 1101746413

CÔNG TY TNHH HÓA SINH TRIỆU NÔNG

Mã số thuế: 1602038115

CÔNG TY TNHH HÓA SINH THẦN NÔNG

Mã số thuế: 0315687386

CÔNG TY TNHH HÓA SINH THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 6300343048

CÔNG TY TNHH HÓA SINH THC

Mã số thuế: 0314768561

CÔNG TY TNHH HÓA SINH THAILAND

Mã số thuế: 0314537719

CÔNG TY TNHH HÓA SINH TEXAS HOA KỲ

Mã số thuế: 0315967136

CÔNG TY TNHH HÓA SINH TDC

Mã số thuế: 1801550649

CÔNG TY TNHH HÓA SINH SƠN HÀ

Mã số thuế: 4101283802

CÔNG TY TNHH HÓA SINH SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315237323

CÔNG TY TNHH HÓA SINH RICKA

Mã số thuế: 0316346533

CÔNG TY TNHH HÓA SINH PP B-COVI

Mã số thuế: 1801657670

CÔNG TY TNHH HÓA SINH PHÚ PHONG

Mã số thuế: 1101819051

CÔNG TY TNHH HÓA SINH PHÚ LỘC

Mã số thuế: 1801481378

CÔNG TY TNHH HÓA SINH OMEGA

Mã số thuế: 1602133993

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NÔNG THỊNH

Mã số thuế: 1101968913

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NÔNG PHÚ

Mã số thuế: 1702142536

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NÔNG LÂM

Mã số thuế: 0311944145

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NÔNG DƯỢC

Mã số thuế: 1801677613

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NK NHẬT BẢN

Mã số thuế: 1602099830

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NHẬT BẢN

Mã số thuế: 3702904682

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NHẬT BẢN

Mã số thuế: 0315147623

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NANOLIFE

Mã số thuế: 0310447239

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NAM MEKONG

Mã số thuế: 1801683832

CÔNG TY TNHH HÓA SINH MÙA VÀNG

Mã số thuế: 0312973572

CÔNG TY TNHH HÓA SINH LỘC PHÁT

Mã số thuế: 3702397672

CÔNG TY TNHH HÓA SINH LÚA VIỆT

Mã số thuế: 3701862461

CÔNG TY TNHH HÓA SINH LTL

Mã số thuế: 0109097374

CÔNG TY TNHH HÓA SINH KIM CHÂU

Mã số thuế: 1801549019

CÔNG TY TNHH HÓA SINH HỒ VY

Mã số thuế: 0314193271

CÔNG TY TNHH HÓA SINH HTC

Mã số thuế: 3702614285

CÔNG TY TNHH HÓA SINH HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 0314330471

Tìm thông tin Doanh nghiệp