Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DANH TRIỆU VỸ, Mã số thuế: 1101974360, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 79, ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Danh Quốc Tuân

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DVL

Mã số thuế: 0316451175

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DT

Mã số thuế: 2301141551

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DSP

Mã số thuế: 0801356135

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DH

Mã số thuế: 0312048487

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DD

Mã số thuế: 0316470587

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DB

Mã số thuế: 0313880874

Tìm thông tin Doanh nghiệp