Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HỒNG LOAN, Mã số thuế: 1101962830, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Long An.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Hồng Loan

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 269

Mã số thuế: 2901225098

CÔNG TY CP XÂY LẮP BẢO ANH

Mã số thuế: 3001426660

CÔNG TY CP XÂY LẮP AN DƯƠNG

Mã số thuế: 2901870468

CÔNG TY CP XÂY LẮP 998

Mã số thuế: 3001737200

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỨC TÀI

Mã số thuế: 0600803143

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỨC THỌ

Mã số thuế: 3001901348

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỖ KHOA

Mã số thuế: 1402006275

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 3001276091

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỒNG QUANG

Mã số thuế: 4000845396

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỒNG PHÚ

Mã số thuế: 3701764802

Tìm thông tin Doanh nghiệp