Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất điện3511
2Truyền tải và phân phối điện3512
3Xây dựng công trình điện4221
4Phá dỡ4311
5Chuẩn bị mặt bằng4312
6Lắp đặt hệ thống điện4321
7Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
8Hoàn thiện công trình xây dựng4330

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN SKY ENERGY (Tên nước ngoài: SKY ENERGY POWER PLANT CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 1101956403, được thành lập ngày 31/07/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 67 Huỳnh Văn Tạo, Phường 3, Thành phố Tân An, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ ANH ĐỨC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TDH

Mã số thuế: 5800977040

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SUMO

Mã số thuế: 2901624247

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAPA

Mã số thuế: 5300719852

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ROYAL

Mã số thuế: 1801222863

Tìm thông tin Doanh nghiệp