Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Bán buôn tổng hợp4690
4Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
5Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Bình Tiến, Mã số thuế: 1101949928, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 63F, ấp 6, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Hữu Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ HÁCH

Mã số thuế: 0109452928

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VIỆT ANH

Mã số thuế: 2700869039

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VIỆT AN

Mã số thuế: 0315031869

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TỨ HẢI

Mã số thuế: 6300305821

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TẤN TÀI

Mã số thuế: 4500635799

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU

Mã số thuế: 3901266804

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TÂM PHÚC

Mã số thuế: 0315029806

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TUỆ MINH

Mã số thuế: 0108098470

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TUỆ LÂM

Mã số thuế: 5801380352

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 1501106672

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THIỆN GIA

Mã số thuế: 0314893548

Tìm thông tin Doanh nghiệp