Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng công trình đường sắt4211
3Xây dựng công trình điện4221
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
10Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
12Lắp đặt hệ thống điện4321
13Hoạt động tư vấn quản lý7020
14Chuẩn bị mặt bằng4312
15Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
16Xây dựng công trình đường bộ4212
17Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
18Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
19Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
20Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
21Xây dựng công trình công ích khác4229
22Xây dựng công trình thủy4291
23Phá dỡ4311
24Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
25Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
26Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
27Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
28Xây dựng nhà không để ở4102
29Xây dựng công trình khai khoáng4292
30Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUỲNH SINH, Mã số thuế: 1101949565, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 148/71 Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Như Huỳnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ THỦY

Mã số thuế: 0312953600

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ THANH AN

Mã số thuế: 3603437758

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ SAN

Mã số thuế: 0311022013

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ QUYỀN

Mã số thuế: 0106691861

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ PHÚ

Mã số thuế: 0107704369

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ PHONG

Mã số thuế: 4601347860

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ OANH

Mã số thuế: 4101474469

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0900553215

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ NHÂN

Mã số thuế: 3701680493

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ NHUNG

Mã số thuế: 2802827976

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ NHI

Mã số thuế: 1602133908

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ NGỌC

Mã số thuế: 2801799444

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ NGÂN

Mã số thuế: 3001899498

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ NGÂN HÀ

Mã số thuế: 2200734509

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ NAM LONG

Mã số thuế: 3101097191

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ MY

Mã số thuế: 2400798891

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ MINH AN

Mã số thuế: 2901572990

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ LINH ANH

Mã số thuế: 0201609271

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ KHÔI

Mã số thuế: 0105647517

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ HƯƠNG

Mã số thuế: 0313356452

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ GIA BẢO

Mã số thuế: 3101058548

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ BỐN

Mã số thuế: 0315093505

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ BẢO AN

Mã số thuế: 0107947273

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ AN

Mã số thuế: 3001740806

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ ANH PHÁT

Mã số thuế: 2901962895

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ ANH KHOA

Mã số thuế: 3702782459

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ AN GIA LAI

Mã số thuế: 5900945765

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HYUP JIN VI NA

Mã số thuế: 0311302395

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HYTOCO

Mã số thuế: 0316124876

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HYOSUNG VINA

Mã số thuế: 0315239828

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HVUCONS

Mã số thuế: 1402152808

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HV ĐT

Mã số thuế: 2200646411

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUỲNH ĐẠT

Mã số thuế: 2200774861

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUỲNH TRẦN

Mã số thuế: 0313440168

Tìm thông tin Doanh nghiệp