Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
3Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
4Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
5Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SANVAME (Tên nước ngoài: SANVAME COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 1101941527, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô LF22, Đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Quý Lâm, Số điện thoại: 0909885332, Địa chỉ: Lô LF22, Đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SAO DẦU

Mã số thuế: 3603663348

CÔNG TY TNHH SAO DƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901054402

CÔNG TY TNHH SAO DUY KHANG

Mã số thuế: 0310977596

CÔNG TY TNHH SAO DOANH NHÂN VIỆT

Mã số thuế: 0314647454

CÔNG TY TNHH SAO CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 3800684347

CÔNG TY TNHH SAO CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 0105914730

CÔNG TY TNHH SAO CANG

Mã số thuế: 0309781461

CÔNG TY TNHH SAO BẮC Á

Mã số thuế: 0104005337

CÔNG TY TNHH SAO BĂNG

Mã số thuế: 0401355786

CÔNG TY TNHH SAO BĂNG

Mã số thuế: 0401355786-001

CÔNG TY TNHH SAO BĂNG TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201562402

CÔNG TY TNHH SAO BĂNG NGÂN HÀ

Mã số thuế: 0109325581

CÔNG TY TNHH SAO BÁC

Mã số thuế: 0309945374

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN

Mã số thuế: 2901231768

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN VIP

Mã số thuế: 1101852644

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN TL

Mã số thuế: 5701742249

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702001895

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN NHA TRANG

Mã số thuế: 4201642491

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400481561

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN DANA STAR

Mã số thuế: 0402017797

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702558457

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN BÉ ĐEN

Mã số thuế: 0401567406

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN BCF

Mã số thuế: 3502253257

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN ABSD

Mã số thuế: 4201608324

CÔNG TY TNHH SAO BAY

Mã số thuế: 2901969114

CÔNG TY TNHH SAO ATA

Mã số thuế: 0312634298

CÔNG TY TNHH SAO AN NAM

Mã số thuế: 1801452320

CÔNG TY TNHH SANYU SEIMITSU

Mã số thuế: 0800924064-001

CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3602379380

CÔNG TY TNHH SANYO TRADING

Mã số thuế: 0312146452

CÔNG TY TNHH SANYO TRADING (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0309820706

CÔNG TY TNHH SANYO SEMICONDUCTOR

Mã số thuế: 0311267895

CÔNG TY TNHH SANY PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601063015

CÔNG TY TNHH SANWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109106886

CÔNG TY TNHH SANWA VINA

Mã số thuế: 2400872898

CÔNG TY TNHH SANWA TB

Mã số thuế: 1001112879

CÔNG TY TNHH SANWA SÀI GÒN

Mã số thuế: 0316786446

CÔNG TY TNHH SANWA SEIKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107494425

CÔNG TY TNHH SANWA SEIKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106863944

CÔNG TY TNHH SANWA KAKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603574641

CÔNG TY TNHH SANWA KAKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603488992

CÔNG TY TNHH SANWA HÀ NỘI

Mã số thuế: 0104441792

CÔNG TY TNHH SANWA EGG VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603222230

CÔNG TY TNHH SANWA EGG VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603078259

CÔNG TY TNHH SANVINA

Mã số thuế: 0315104595

CÔNG TY TNHH SANVICO VIET NAM

Mã số thuế: 0106384878

Tìm thông tin Doanh nghiệp