Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
3Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
4Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
5Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
8Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Xi Mạ Ha Ha Ha (Tên nước ngoài: HA HA HA PLATING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 1101931617, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 01 HG1, Đường số 10, Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Kỷ Minh Du

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TRÚC ANH NHÂN

Mã số thuế: 2802531753

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TRE VIỆT

Mã số thuế: 0108204425

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THÀNH AN HN

Mã số thuế: 0109655861

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 0108115285

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TFOOD

Mã số thuế: 5702084994

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SLC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316758953

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK MAY VIỆT Á

Mã số thuế: 0108263484

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK MAI LINH

Mã số thuế: 0201904541

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LUXSHINE

Mã số thuế: 0109541631

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LONG GIANG

Mã số thuế: 0108398192

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LIFE NUTRITION

Mã số thuế: 0109729369

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀ LÂM

Mã số thuế: 0109261497

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HTV

Mã số thuế: 1402154001

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HIỆP THẮNG

Mã số thuế: 1402164218

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108103554

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK FULLHOME GROUP

Mã số thuế: 3603790441

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK FAM ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0402073865

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK DVL HOA KỲ

Mã số thuế: 1101983358

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CTL

Mã số thuế: 0108113785

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CHÈ TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500596527

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BE9

Mã số thuế: 0109539738

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK ASIA ĐÔNG Á

Mã số thuế: 0108462578

CÔNG TY CỔ PHẦN XN BÌNH AN

Mã số thuế: 2301182332

CÔNG TY CỔ PHẦN XMECAD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108403621

CÔNG TY CỔ PHẦN XINGFU VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001161776

Tìm thông tin Doanh nghiệp