Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV GAME SEA 04, Mã số thuế: 1101926663-002, được thành lập ngày 21/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 119Bis Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Ngọc Chỉ, Số điện thoại: 0368411411, Địa chỉ: 119Bis Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HẢI QUÂN

Mã số thuế: 0314710508-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HẢI CẢNG XANH

Mã số thuế: 0401996719-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG THỦY

Mã số thuế: 5900719653-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HÙNG NÔNG PHÚ

Mã số thuế: 1702082816-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HÙNG GIANG

Mã số thuế: 3601533858-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HÒA NHI THUẬN

Mã số thuế: 0315136445-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HSDC

Mã số thuế: 0314179774-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG SƠN MINH

Mã số thuế: 3901237828-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG SĨ

Mã số thuế: 2000419806-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KHĂM

Mã số thuế: 3300260854-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HENRY NGUYÊN

Mã số thuế: 0401792666-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HEALTHY IS GOLD

Mã số thuế: 3200674516-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HD VINA LAI CHÂU

Mã số thuế: 0801187751-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV GOLD SOLAR

Mã số thuế: 0316035305-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV GIA GIA

Mã số thuế: 0316286186-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp