Ngành nghề kinh doanh

1Chăn nuôi trâu, bò0141

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI BÒ THỊT HÒA KHÁNH ĐÔNG, Mã số thuế: 1101923574, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ THANH QUANG, Số điện thoại: 0388596770, Địa chỉ: ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chăn nuôi trâu, bò.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GIA KHỞI

Mã số thuế: 5100422318

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GIA CẦM

Mã số thuế: 4101601491

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI FARM FOOD

Mã số thuế: 2802881973

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI DÊ

Mã số thuế: 2400894605

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI DÊ AN LINH

Mã số thuế: 3702920758

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI BẢO THUẬN

Mã số thuế: 5801427427

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI BẢN SỌC

Mã số thuế: 5500545226

Tìm thông tin Doanh nghiệp