Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
7Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Dịch vụ đóng gói8292
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TEGOX (Tên nước ngoài: TEGOX TECHNOLOGY CO.,LTD), Mã số thuế: 1101923567, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại VFI 7-6, Lô B219A-B219B, Đường C, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà THÁI VĂN TRUNG HIẾU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN NAM

Mã số thuế: 0312454400

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN MỘC

Mã số thuế: 0313221977

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN LẬP

Mã số thuế: 0312221533

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN LONG

Mã số thuế: 0312848081

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN LINH

Mã số thuế: 0102031486

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN KIM

Mã số thuế: 4201877905

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN KHANG

Mã số thuế: 0314238028

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN HỔ

Mã số thuế: 0316489323

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN HÒA

Mã số thuế: 5200919738

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN BẰNG

Mã số thuế: 0401806414

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN BÌNH

Mã số thuế: 0316305054

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN BAN

Mã số thuế: 0312826144

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE A TEAM

Mã số thuế: 0315505935

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THC

Mã số thuế: 0900990085

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANHSOFT

Mã số thuế: 0311166142

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANH ĐỨC

Mã số thuế: 3603767788

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANH TÂM

Mã số thuế: 0601200846

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANH TRÍ

Mã số thuế: 4500639183

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANH THẢO

Mã số thuế: 0309944807

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANH T MODE

Mã số thuế: 0312484797

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANH SƠN

Mã số thuế: 0108879611

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANH MAI

Mã số thuế: 0309769665

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANH LONG

Mã số thuế: 0106193513

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANH DUNG

Mã số thuế: 0401857401

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANG MÁY LC

Mã số thuế: 0314229390

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THANG MÁY 3D

Mã số thuế: 0201723979

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109187959

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TGP

Mã số thuế: 0314566935

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TESLA

Mã số thuế: 0313794223

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TENOGI

Mã số thuế: 0315726123

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TELCOHOME

Mã số thuế: 0315775233

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TEKURRENCY

Mã số thuế: 0313838745

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TEKPRO

Mã số thuế: 0316598509

Tìm thông tin Doanh nghiệp