Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Xây dựng nhà để ở4101
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
5Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
8Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
9Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN T&T LONG AN, Mã số thuế: 1101923535, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 501 ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Số điện thoại: 0903750449, Địa chỉ: 501 ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp