Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
2Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
3May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
4Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
5Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Dịch vụ đóng gói8292

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH EUN SEO VINA (Tên nước ngoài: EUN SEO VINA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 1101923454, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 146 đường 833, Kp.Phú Nhơn, Phường 5, Thành phố Tân An, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Quách Thị Huệ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH EURO HOME

Mã số thuế: 0312935062

CÔNG TY TNHH EURO HOMES

Mã số thuế: 0316529897

CÔNG TY TNHH EURO FOODS VIETNAM

Mã số thuế: 0313727241

CÔNG TY TNHH EURO FARM

Mã số thuế: 0314531932

CÔNG TY TNHH EURO ELECTRIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109306476

CÔNG TY TNHH EURO ECO FOOD

Mã số thuế: 0313652814

CÔNG TY TNHH EURO DƯƠNG

Mã số thuế: 0109634371

CÔNG TY TNHH EURO DOOR

Mã số thuế: 4201662850

CÔNG TY TNHH EURO CONNECTIONS

Mã số thuế: 0107307280

CÔNG TY TNHH EURO CHEMICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107706905

CÔNG TY TNHH EURO BUILDING

Mã số thuế: 0315116375

CÔNG TY TNHH EURO BATH

Mã số thuế: 0311884739

CÔNG TY TNHH EURO ASIA EXPORT IMPORT

Mã số thuế: 0316204070

CÔNG TY TNHH EUREKA VINA

Mã số thuế: 0314274763

CÔNG TY TNHH EUREKA MARKETING

Mã số thuế: 0316288257

CÔNG TY TNHH EUREKA HOME

Mã số thuế: 0316188453

CÔNG TY TNHH EUREKA DESIGN

Mã số thuế: 0700599886-004

CÔNG TY TNHH EUREKA CONSULTING

Mã số thuế: 0316509548

CÔNG TY TNHH EURE VINA

Mã số thuế: 3702642927

CÔNG TY TNHH EURASIAN STRUCTURE

Mã số thuế: 0314297986

CÔNG TY TNHH EURASIAN CORP

Mã số thuế: 0401642999

CÔNG TY TNHH EURAMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107934570

CÔNG TY TNHH EUPHORIC VR

Mã số thuế: 0314322784

CÔNG TY TNHH EUPHORIA

Mã số thuế: 4201880062

CÔNG TY TNHH EUPHORIASG

Mã số thuế: 0315412751

CÔNG TY TNHH EUPHORIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109470444

CÔNG TY TNHH EUPHACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108524792

CÔNG TY TNHH EUNSUNG VINA

Mã số thuế: 0109500628

CÔNG TY TNHH EUNSUNG TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300932335

CÔNG TY TNHH EUNSUNG TECH VINA

Mã số thuế: 0900886172

CÔNG TY TNHH EUNSUNG ELECTRONICS VINA

Mã số thuế: 2300721983

CÔNG TY TNHH EUNSUN VINA

Mã số thuế: 2500518770

CÔNG TY TNHH EUNSE SHINE VINA

Mã số thuế: 0311311431

CÔNG TY TNHH EUNOIA

Mã số thuế: 0315492002

CÔNG TY TNHH EUNOIA SAIGO

Mã số thuế: 0316927707

CÔNG TY TNHH EUNMIN S&D VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311302356

CÔNG TY TNHH EUNKANG VINA

Mã số thuế: 0104555454

CÔNG TY TNHH EUNJOENG VINA

Mã số thuế: 0108592880

CÔNG TY TNHH EUNION

Mã số thuế: 0311362517

CÔNG TY TNHH EUNHEEJOO HOMME

Mã số thuế: 0109053320

CÔNG TY TNHH EUNHA TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106784636

CÔNG TY TNHH EUN&WOO; ĐẶNG GIA

Mã số thuế: 0109169798

CÔNG TY TNHH EUN WOO VINA

Mã số thuế: 0315630478

CÔNG TY TNHH EUN SOL

Mã số thuế: 0314268449

Tìm thông tin Doanh nghiệp