Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
8Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
9Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620
10Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631
11Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA HEALTHY, Mã số thuế: 1101913618-001, được thành lập ngày 14/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 221 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN HÙNG, Số điện thoại: 0936328832, Địa chỉ: 221 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MON.TE.CA

Mã số thuế: 0311309087-003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MODERNWIN

Mã số thuế: 0313537307-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MNEST

Mã số thuế: 0311998461-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MIZAR LAND

Mã số thuế: 0107883005-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MIR DECOR

Mã số thuế: 0107459163-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MINH SÁNG

Mã số thuế: 0102719749-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÚC

Mã số thuế: 0304639599-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MINH NGHĨA

Mã số thuế: 3500676472-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MIN MAX

Mã số thuế: 5801315441-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MILKY FOOD

Mã số thuế: 0312884121-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA

Mã số thuế: 0315494296-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp