Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Bốc xếp hàng hóa5224
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
10Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
11Dịch vụ đóng gói8292

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN (Tên nước ngoài: S.I.M. VN CORP. - BAC NINH BRANCH), Mã số thuế: 1101904684-002, được thành lập ngày 15/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 5 đường số 3 Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Minh Thực, Số điện thoại: 02223906779, Địa chỉ: Số 5 đường số 3 Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN T&C VINACO

Mã số thuế: 0313457588-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp