Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
2Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
3Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phú Phát (Tên nước ngoài: Phu Phat Investment Produce Company Limited), Mã số thuế: 1101904405, được thành lập ngày 16/01/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 79 ấp 2, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà THÁI DIỄM HOA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT QT

Mã số thuế: 0314756887

Tìm thông tin Doanh nghiệp