Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
3Sửa chữa thiết bị khác3319
4Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
7Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
8Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
9Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại2512
10Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
11Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Khí Hóa Lỏng Mn (Tên nước ngoài: Mn Gasoline Company Limited), Mã số thuế: 1101894718, được thành lập ngày 03/10/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa số 283, Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Công Vinh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHƯƠNG HẰNG

Mã số thuế: 0316556107

CÔNG TY TNHH KHƯƠNG HẠNH

Mã số thuế: 3901257253

CÔNG TY TNHH KHƯƠNG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 1301048279

CÔNG TY TNHH KHƠI NGUỒN SỐNG

Mã số thuế: 0314988623

CÔNG TY TNHH KHƠI HOÀN YÊN CHÂU

Mã số thuế: 5500632091

CÔNG TY TNHH KHƠ THỊ LAND

Mã số thuế: 0316840830

CÔNG TY TNHH KHĂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001222776

CÔNG TY TNHH KHÚC THIÊN CA

Mã số thuế: 0401879363

CÔNG TY TNHH KHÚC GỖ VUÔNG

Mã số thuế: 0314880281

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIANG V

Mã số thuế: 0314820532

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN XANH HUY NAM

Mã số thuế: 0109652490

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN XANH BEELY

Mã số thuế: 5300782131

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN XANH BA MIỀN

Mã số thuế: 3502407468

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN NHÀ VIỆT

Mã số thuế: 0109247580

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN GỖ SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314785976

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN BỀN VỮNG

Mã số thuế: 0108173907

CÔNG TY TNHH KHÔNG FAP

Mã số thuế: 0315852294

CÔNG TY TNHH KHÔN Ý

Mã số thuế: 0314875997

CÔNG TY TNHH KHÔI ĐĂNG

Mã số thuế: 0109511309

CÔNG TY TNHH KHÔI VIỆT LOGISTICS

Mã số thuế: 1602149859

CÔNG TY TNHH KHÔI TRỌNG KHOA

Mã số thuế: 0314965087

CÔNG TY TNHH KHÔI TRÚC

Mã số thuế: 2902093101

CÔNG TY TNHH KHÔI TRIẾT

Mã số thuế: 0402083285

CÔNG TY TNHH KHÔI THỊNH

Mã số thuế: 3603507282

CÔNG TY TNHH KHÔI THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3603781292

CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802801713

CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN FOOD

Mã số thuế: 0316899908

CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN ELECTRIC

Mã số thuế: 3801245536

CÔNG TY TNHH KHÔI LÊ TH

Mã số thuế: 2802807994

CÔNG TY TNHH KHÔI LÂM

Mã số thuế: 0108135274

CÔNG TY TNHH KHÔI CƯỜNG

Mã số thuế: 1201610409

CÔNG TY TNHH KHÔI ANH HOME CENTER

Mã số thuế: 6001621071

CÔNG TY TNHH KHÔI AN NAM

Mã số thuế: 0314807115

CÔNG TY TNHH KHÓI LABS

Mã số thuế: 0316404016

CÔNG TY TNHH KHÓI GROUP

Mã số thuế: 0402107271

CÔNG TY TNHH KHÓA VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 0315014479

CÔNG TY TNHH KHÓA KHỔNG MINH

Mã số thuế: 3702933122

CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT ĐÔNG NGẠC

Mã số thuế: 0109282183

CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT QUANG ANH

Mã số thuế: 0109481051

CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT MINH CHI

Mã số thuế: 0109245262

CÔNG TY TNHH KHÍ MẪU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108895028

CÔNG TY TNHH KHÍ LỎNG PHƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 3702941892

Tìm thông tin Doanh nghiệp