Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình công ích42200
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Phá dỡ43110
5Chuẩn bị mặt bằng43120
6Hoàn thiện công trình xây dựng43300
7Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
11Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
12Bốc xếp hàng hóa5224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRẦN HUỲNH, Mã số thuế: 1101856335, được thành lập ngày 17/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 377, ấp Bà Thoại, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VÕ NHẬT HUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp