Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
2Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
7Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá8610
8Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng86920
9Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu86990
10Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng8710
11Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện8720
12Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc8730
13Hoạt động chăm sóc tập trung khác8790
14Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật8810
15Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác88900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THIÊN PHƯỚC (Tên nước ngoài: THIEN PHUOC HOSPITAL JSC), Mã số thuế: 1101855684, được thành lập ngày 10/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa 775, ấp Nhân Hòa 2, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐOÀN NGỌC TÀI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VSIP

Mã số thuế: 2301037790

Tìm thông tin Doanh nghiệp