Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Hoàn thiện sản phẩm dệt13130
3Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
4Sản xuất sợi13110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH, Mã số thuế: 1101809173-001, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Cấu Voi, Quốc Lộ 1, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đào Quang Diệu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp