Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XĂNG DẦU MIỀN NAM, Mã số thuế: 1101785476-005, được thành lập ngày 11/05/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 274A, Tổ 06, ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VƯƠNG LÊ ANH TÚ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẶNG ANH

Mã số thuế: 2100332193-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẮC YẾN

Mã số thuế: 0303728782-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẮC YẾN

Mã số thuế: 0303728782-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẮC YẾN

Mã số thuế: 0303728782-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN

Mã số thuế: 0303605678-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẮC LỘC

Mã số thuế: 0303268119-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẮC HỮU

Mã số thuế: 4000420555-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẮC HỒNG ĐĂNG

Mã số thuế: 0303359207-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔNG SEN

Mã số thuế: 0315368446-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp