Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2620
2Sản xuất thiết bị truyền thông2630
3Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng2640
4Sản xuất linh kiện điện tử2610
5Phá dỡ4311
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Lắp đặt hệ thống điện4321
8Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
9Hoàn thiện công trình xây dựng4330
10Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
11Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
13Bán buôn tổng hợp4690
14Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
15Xây dựng nhà để ở4101
16Xây dựng nhà không để ở4102
17Xây dựng công trình đường sắt4211
18Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
19Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
20Xây dựng công trình đường bộ4212
21Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
22Xây dựng công trình điện4221
23Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
24Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
25Xây dựng công trình công ích khác4229
26Xây dựng công trình thủy4291
27Xây dựng công trình khai khoáng4292
28Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
29Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
30Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
31Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
32Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
33Hoạt động viễn thông khác6190
34Lập trình máy vi tính6201
35Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
36Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG LA, Mã số thuế: 1001226403, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đông La, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI DUY ĐÔNG, Số điện thoại: 0326566788, Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đông La, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHANG NGUYÊN

Mã số thuế: 0309918395

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ISC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107672879

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ IOG

Mã số thuế: 0315425260

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ HOA SEN XANH

Mã số thuế: 3401136839

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ EWARTON

Mã số thuế: 0311269370

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ E.I.G.H.T

Mã số thuế: 0310964011

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN REAL

Mã số thuế: 0314061846

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN KDI

Mã số thuế: 0314372087

Tìm thông tin Doanh nghiệp