Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
3Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
8Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
11Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
13Đại lý, môi giới, đấu giá4610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHẠM GIA (Tên nước ngoài: PHAM GIA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 1001226361, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 06, đường Ngô Văn Sở, tổ dân phố số 16, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HUẾ, Số điện thoại: 0906621068, Địa chỉ: Lô 06, đường Ngô Văn Sở, tổ dân phố số 16, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001232339

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUÂN PHÁT

Mã số thuế: 0313705424

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG PHÚ

Mã số thuế: 0108505648

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG HUY

Mã số thuế: 3400923311

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG BÌNH

Mã số thuế: 3901306415

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QKA

Mã số thuế: 0601198530

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QH PP.PHAR

Mã số thuế: 1801472655

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QDU

Mã số thuế: 2500573637

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QCM

Mã số thuế: 0106750556

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Q.H.N

Mã số thuế: 0315162389

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Q-MEDIC

Mã số thuế: 0315833742

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PT.PHAR

Mã số thuế: 1702209269

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PT PHARMA

Mã số thuế: 2601001530

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PROLAB

Mã số thuế: 0105403567

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POPEYES

Mã số thuế: 0108641658

Tìm thông tin Doanh nghiệp