Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
4Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
9Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
10Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
11Sản xuất kim loại màu và kim loại quý2420
12Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
14Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MẠNH OANH, Mã số thuế: 1001226259, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Kim Bôi, Xã Liên Hoa, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN MẠNH, Số điện thoại: 0965821979, Địa chỉ: Thôn Kim Bôi, Xã Liên Hoa, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp