Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
2Khai thác quặng bôxít07221
3Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu07229
4Khai thác quặng kim loại quí hiếm07300
5Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
6Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
7Bán buôn quặng kim loại46621
8Bán buôn sắt, thép46622
9Bán buôn kim loại khác46623
10Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
11Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
12Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
13Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
14Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
15Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
16Vận tải hành khách ven biển50111
17Vận tải hành khách viễn dương50112
18Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
19Vận tải hàng hóa ven biển50121
20Vận tải hàng hóa viễn dương50122
21Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
22Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
23Bán buôn dầu thô46612
24Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
25Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
26Khai thác đá08101
27Khai thác cát, sỏi08102
28Khai thác đất sét08103
29Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
30Khai thác và thu gom than bùn08920
31Khai thác muối08930
32Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
33Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
35Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
36Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
37Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
38Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
39Hoàn thiện công trình xây dựng43300
40Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
41Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
42Bán buôn vải46411
43Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
44Bán buôn hàng may mặc46413
45Bán buôn giày dép46414

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tm Vận Tải Biển Việt Huy, Mã số thuế: 1001220391, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ dân phố Ngoại Trình, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Văn Khánh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM XNK BAOMIX

Mã số thuế: 4201862680

CÔNG TY TNHH TM XD ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 2200785020

CÔNG TY TNHH TM XD XNK HOME SKY

Mã số thuế: 0316740346

CÔNG TY TNHH TM XD VĨ PHÁT

Mã số thuế: 4201915364

CÔNG TY TNHH TM XD TỰ LỰC 2

Mã số thuế: 0316650734

CÔNG TY TNHH TM XD TẤN ĐƯỢC

Mã số thuế: 0316846173

CÔNG TY TNHH TM XD TÂN HIỆP

Mã số thuế: 0316685688

CÔNG TY TNHH TM XD TUẤN TRẦN

Mã số thuế: 2200788751

CÔNG TY TNHH TM XD TRỌNG ĐẠI 79

Mã số thuế: 2802926977

CÔNG TY TNHH TM XD TRẦN TOÀN

Mã số thuế: 2200789339

CÔNG TY TNHH TM XD TRẦN THÚY

Mã số thuế: 2200790990

CÔNG TY TNHH TM XD TRẦN QUY

Mã số thuế: 2200788783

CÔNG TY TNHH TM XD TRƯƠNG TƯỜNG

Mã số thuế: 2200789297

CÔNG TY TNHH TM XD TRƯƠNG LỸ

Mã số thuế: 2200790983

CÔNG TY TNHH TM XD TRƯƠNG HẢI

Mã số thuế: 2200791017

CÔNG TY TNHH TM XD THUẬN AN

Mã số thuế: 3702951097

CÔNG TY TNHH TM XD THIỆN NHÂN

Mã số thuế: 2200750204

CÔNG TY TNHH TM XD THANH TÚ

Mã số thuế: 2200780858

CÔNG TY TNHH TM XD THANH TRÚC

Mã số thuế: 2200789346

CÔNG TY TNHH TM XD THANH GIANG

Mã số thuế: 2200787853

CÔNG TY TNHH TM XD QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 2200789272

CÔNG TY TNHH TM XD PHƯỚC LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0315298132

CÔNG TY TNHH TM XD PHAN NGUYỄN

Mã số thuế: 0316685222

CÔNG TY TNHH TM XD NGUYỄN NHÂN

Mã số thuế: 2200787846

CÔNG TY TNHH TM XD NGUYỄN HÒA

Mã số thuế: 2200789258

CÔNG TY TNHH TM XD NGUYÊN HUY

Mã số thuế: 6001721453

CÔNG TY TNHH TM XD LÝ THI

Mã số thuế: 2200788776

CÔNG TY TNHH TM XD LÂM LIÊN

Mã số thuế: 2200791063

CÔNG TY TNHH TM XD LÂM HOÀNG

Mã số thuế: 2200791049

CÔNG TY TNHH TM XD KHANG ĐIỀN

Mã số thuế: 0316866892

CÔNG TY TNHH TM XD HÒA HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 0316400597

CÔNG TY TNHH TM XD HUỲNH ĐẸP

Mã số thuế: 2200789360

CÔNG TY TNHH TM XD DƯƠNG OANH

Mã số thuế: 2200789307

CÔNG TY TNHH TM XD DANH TIẾN

Mã số thuế: 2200789265

CÔNG TY TNHH TM XD DANH HUY

Mã số thuế: 2200791024

CÔNG TY TNHH TM XD BÍCH VÂN

Mã số thuế: 0316734328

CÔNG TY TNHH TM WARM LIGHT.VTA

Mã số thuế: 2802527450

Tìm thông tin Doanh nghiệp