Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
9Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
10Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
11Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHẠM TÀI SINH, Mã số thuế: 1001211196, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 1, thôn An Lạc 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Quynh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHẦN HỢP THÀNH ĐỎ

Mã số thuế: 0313112960

CÔNG TY TNHH PHẦN CỨNG ĐỈNH CAO

Mã số thuế: 0315819473

CÔNG TY TNHH PHẦM MỀM LINH ĐỘNG

Mã số thuế: 0312568366

CÔNG TY TNHH PHẦM MỀM HẰNG MINH

Mã số thuế: 5801378699

CÔNG TY TNHH PHẤT LỘC

Mã số thuế: 0104004405

CÔNG TY TNHH PHẤN VINH

Mã số thuế: 0700770290

CÔNG TY TNHH PHẤN TIẾN

Mã số thuế: 0315324833

CÔNG TY TNHH PHẤN SÁP PANDA

Mã số thuế: 0314240080

CÔNG TY TNHH PHẤN MAI

Mã số thuế: 0315864331

CÔNG TY TNHH PHẢI

Mã số thuế: 0316219366

CÔNG TY TNHH PHẢI SÁNG

Mã số thuế: 0311961817

CÔNG TY TNHH PHẢ LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 1101783278

CÔNG TY TNHH PHẠM

Mã số thuế: 0109705865

CÔNG TY TNHH PHẠM

Mã số thuế: 0102000137

CÔNG TY TNHH PHẠM ĐỨC THIỆN MTV

Mã số thuế: 0312009600

CÔNG TY TNHH PHẠM ĐỨC MINH ANH

Mã số thuế: 2802388221

CÔNG TY TNHH PHẠM ĐỖ

Mã số thuế: 3603810842

CÔNG TY TNHH PHẠM ĐỆ

Mã số thuế: 0313734898

CÔNG TY TNHH PHẠM ĐÔNG

Mã số thuế: 3901210287

CÔNG TY TNHH PHẠM ĐÌNH PHÁT

Mã số thuế: 3603215378

CÔNG TY TNHH PHẠM ĐOÀN

Mã số thuế: 0315127867

CÔNG TY TNHH PHẠM ĐOÀN GIA

Mã số thuế: 3702305470

CÔNG TY TNHH PHẠM ÁNH VINH

Mã số thuế: 0401790161

CÔNG TY TNHH PHẠM ÁNH 36

Mã số thuế: 2802499556

CÔNG TY TNHH PHẠM YÊN

Mã số thuế: 0107369858

CÔNG TY TNHH PHẠM XÍU

Mã số thuế: 0310785164

CÔNG TY TNHH PHẠM VŨ THIÊN

Mã số thuế: 0312411936

CÔNG TY TNHH PHẠM VŨ MỸ HẠNH

Mã số thuế: 0312117998

CÔNG TY TNHH PHẠM VŨ LUÂN

Mã số thuế: 3603669798

CÔNG TY TNHH PHẠM VĨNH KỲ

Mã số thuế: 3603658443

CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN ĐỒ

Mã số thuế: 0401618058

CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN TUẤN

Mã số thuế: 3702861213

CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901805081

CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN SẺN

Mã số thuế: 2200623767

CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN HÙNG

Mã số thuế: 0313748918

CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN GIÀU

Mã số thuế: 1402140009

CÔNG TY TNHH PHẠM VÕ

Mã số thuế: 0313473082

CÔNG TY TNHH PHẠM VÕ TÁNH

Mã số thuế: 3603474407

CÔNG TY TNHH PHẠM VÂN - LIMA18

Mã số thuế: 3502361968

CÔNG TY TNHH PHẠM VÀ ASSOCIATES

Mã số thuế: 0310562270

CÔNG TY TNHH PHẠM VIỆN

Mã số thuế: 2802501910

CÔNG TY TNHH PHẠM VIẾT

Mã số thuế: 1001192377

CÔNG TY TNHH PHẠM VIÊN

Mã số thuế: 3002120315

CÔNG TY TNHH PHẠM UYÊN THANH

Mã số thuế: 4201651739

CÔNG TY TNHH PHẠM TẤN PHÁT

Mã số thuế: 0316791566

CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702625311

CÔNG TY TNHH PHẠM TÂM ANH

Mã số thuế: 3603645998

Tìm thông tin Doanh nghiệp