Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sợi1311
2Sản xuất vải dệt thoi1312
3Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
4Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
5Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
6Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
7Sản xuất các loại dây bện và lưới1394
8Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
9May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
10Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
11Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
12Sản xuất giày dép1520
13Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
14Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
15Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
16Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
17Bán buôn tổng hợp4690
18Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
19Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
20Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
21Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
22Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
23Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DUYÊN HẢI (Tên nước ngoài: DUYEN HAI GARMENT EXPORT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 1001202346, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà ông Tuấn, thôn Văn Quan, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ VĂN TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU LINH NGA

Mã số thuế: 2802573859

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU L & H

Mã số thuế: 2700763434

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU KIM CÚC

Mã số thuế: 1001071559

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HÀ LINH

Mã số thuế: 1001152568

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HTVINA

Mã số thuế: 1001145433

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HOA CÚC

Mã số thuế: 1001012338

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HLPC

Mã số thuế: 2901968939

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HHE VINA

Mã số thuế: 1001135795

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HDC

Mã số thuế: 1001210869

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HB

Mã số thuế: 3002166743

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HAVY

Mã số thuế: 2801956231

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU GLOBAL

Mã số thuế: 0901072680

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU GIA PHÚ

Mã số thuế: 2700668822

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU GIA LÂM

Mã số thuế: 2700848014

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU GIA HÀO

Mã số thuế: 1001155287

Tìm thông tin Doanh nghiệp