Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
2Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
3Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
4Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
5Xây dựng nhà để ở4101
6Xây dựng nhà không để ở4102
7Xây dựng công trình đường sắt4211
8Xây dựng công trình đường bộ4212
9Xây dựng công trình điện4221
10Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
11Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
12Xây dựng công trình thủy4291
13Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
14Phá dỡ4311
15Chuẩn bị mặt bằng4312
16Lắp đặt hệ thống điện4321
17Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
18Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
19Hoàn thiện công trình xây dựng4330
20Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
21Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
22Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
23Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
24Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
25Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
26Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
27Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
28May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
29Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
30Vận tải hành khách đường bộ khác4932
31Bốc xếp hàng hóa5224
32Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
33Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
35Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
36Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
37Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
38Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
39Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
40Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
41Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ4784
42Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-FIRE (Tên nước ngoài: V-FIRE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 1001201984, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Nghĩa Chính, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ANH NGỌC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VGES

Mã số thuế: 0316269198

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VGC

Mã số thuế: 2400756595

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VF

Mã số thuế: 0313567534

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VFRC

Mã số thuế: 0107150819

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VETS

Mã số thuế: 0107674844

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VES

Mã số thuế: 0316453581

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VENICE

Mã số thuế: 0109645285

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VELOCITY

Mã số thuế: 0108753640

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCOM

Mã số thuế: 0311687032

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN

Mã số thuế: 4200644489-002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCI

Mã số thuế: 0104510238

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCAPITAL

Mã số thuế: 0108786163

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCAPITAL

Mã số thuế: 0105161653

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCAB

Mã số thuế: 0315554097

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VBF

Mã số thuế: 3101070009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VBA

Mã số thuế: 0103017263

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VANDA

Mã số thuế: 0314567488

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VACOR

Mã số thuế: 0105229559

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V.N

Mã số thuế: 0106045226

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V.E.D.A

Mã số thuế: 3702215097

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-LAND

Mã số thuế: 0105442252

Tìm thông tin Doanh nghiệp