Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
5Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
6Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
7Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
8Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
9Hoạt động của các cơ sở thể thao93110
10Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao93120
11Hoạt động thể thao khác93190
12Xây dựng nhà để ở4101
13Xây dựng nhà không để ở4102
14Xây dựng công trình đường bộ4212
15Xây dựng công trình điện4221
16Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
17Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
18Xây dựng công trình công ích khác4229
19Xây dựng công trình thủy4291
20Bán buôn thực phẩm4632
21Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
23Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
24Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HẢI MINH HƯNG TẠI QUẢNG TRỊ, Mã số thuế: 1001103063-003, được thành lập ngày 07/07/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Phi Thừa, Xã Thanh An, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TÔ THÀNH HƯNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các cơ sở thể thao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔNG SEN

Mã số thuế: 0315368446-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp