Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường bộ4212
4Xây dựng công trình điện4221
5Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
6Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
7Xây dựng công trình công ích khác4229
8Xây dựng công trình thủy4291
9Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
12Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
14Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
15Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
16Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
17Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
18Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
19Hoạt động thể thao khác9319

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HẢI MINH HƯNG TẠI QUẢNG NAM, Mã số thuế: 1001103063-002, được thành lập ngày 03/12/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 7, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Xuân Khánh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các cơ sở thể thao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔNG SEN

Mã số thuế: 0315368446-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp