Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
2Bán buôn xe có động cơ khác45119
3Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
4Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
5Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
6Đại lý xe có động cơ khác45139
7Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
8Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
9Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
10Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
11Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
16Tái chế phế liệu phi kim loại38302
17Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
18Xây dựng nhà các loại41000
19Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
20Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
21Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
22Bán mô tô, xe máy4541
23Bán buôn mô tô, xe máy45411
24Bán lẻ mô tô, xe máy45412
25Đại lý mô tô, xe máy45413
26Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
27Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
28Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
29Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
30Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
31Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
32Sản xuất mỹ phẩm20231
33Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh20232
34Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu20290
35Sản xuất sợi nhân tạo20300
36Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
37Sản xuất bao bì từ plastic22201
38Sản xuất sản phẩm khác từ plastic22209
39Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
40Sản xuất sản phẩm chịu lửa23910
41Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
42Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
43Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
44Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn25991
45Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu25999
46Sản xuất linh kiện điện tử26100
47Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
48Sản xuất thiết bị truyền thông26300
49Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
50Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
51Thu gom rác thải y tế38121
52Thu gom rác thải độc hại khác38129
53Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
54Tái chế phế liệu3830
55Tái chế phế liệu kim loại38301
56Sản xuất đồng hồ26520
57Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp26600
58Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học26700
59Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học26800
60Thu gom rác thải độc hại3812
61Cho thuê xe có động cơ khác77109
62Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
63Cho thuê băng, đĩa video77220
64Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
65Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
66Bán buôn đồ ngũ kim46637
67Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
68Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
69Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
70Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
71Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
72Bán buôn cao su46694
73Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
74Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
75Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
76Bán buôn xi măng46632
77Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
78Bán buôn kính xây dựng46634
79Bán buôn sơn, vécni46635
80Bán buôn quặng kim loại46621
81Bán buôn sắt, thép46622
82Bán buôn kim loại khác46623
83Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
84Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
85Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
86Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
87Bán buôn hoa và cây46202
88Bán buôn động vật sống46203
89Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
90Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
91Bán buôn gạo46310
92Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
93Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
94Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
95Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
96Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
97Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
98Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
99Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
100Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
101Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
102Bán buôn tổng hợp46900
103Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
104Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
105Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
106Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
107Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
108Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
109Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
110Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
111Bốc xếp hàng hóa5224
112Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
113Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
114Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
115Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
116Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
117Vận tải hành khách đường bộ khác4932
118Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
119Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
120Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
121Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
122Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
123Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
124Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
125Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
126Vận tải đường ống49400
127Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
128Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
129Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
130Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
131Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
132Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
133Dịch vụ đại lý tàu biển52291
134Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
135Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
136Bưu chính53100
137Chuyển phát53200
138Cho thuê xe có động cơ7710
139Cho thuê ôtô77101

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gara Bảo Bình, Mã số thuế: 0901106562, được thành lập ngày 11/08/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phố Mới, Phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Văn Thời

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp