Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
4Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
5Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Cơ sở lưu trú khác5590
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
10Dịch vụ ăn uống khác5629
11Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
12Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
14Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
15Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG 77, Mã số thuế: 0901093602, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ HƯƠNG LY, Số điện thoại: 0936655666, Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ ăn uống khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ISC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107672879

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ IOG

Mã số thuế: 0315425260

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ HOA SEN XANH

Mã số thuế: 3401136839

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ EWARTON

Mã số thuế: 0311269370

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ E.I.G.H.T

Mã số thuế: 0310964011

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN REAL

Mã số thuế: 0314061846

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN KDI

Mã số thuế: 0314372087

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN BWORLD

Mã số thuế: 0313407072

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN AHP

Mã số thuế: 0313420387

Tìm thông tin Doanh nghiệp