Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Bán buôn gạo4631
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn đồ uống4633
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn tổng hợp4690
8Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
9Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
12Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
13Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
14Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
15Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
16Hoạt động thú y7500
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
18Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162
19Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
20Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
21Chăn nuôi trâu, bò0141
22Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
23Chăn nuôi ngựa, lừa, la0142
24Chăn nuôi dê, cừu0144
25Chăn nuôi lợn0145
26Chăn nuôi gia cầm0146
27Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
28Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
29Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
30Chế biến và bảo quản rau quả1030
31Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật1040
32Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa1050
33Xay xát và sản xuất bột thô1061
34Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột1062
35Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
36Sản xuất hoá chất cơ bản2011
37Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
38Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
39Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
40Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKACO VIỆT NAM (Tên nước ngoài: MIKACO VIET NAM JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0901093514, được thành lập ngày 14/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 9A, phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN MINH KHUÊ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý, môi giới, đấu giá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN MIMEDIA

Mã số thuế: 0109065365

CÔNG TY CỔ PHẦN MIMAX

Mã số thuế: 0106048932

CÔNG TY CỔ PHẦN MIMACOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107540128

CÔNG TY CỔ PHẦN MILTON

Mã số thuế: 1701642536

CÔNG TY CỔ PHẦN MILTON (NỘP HỘ)

Mã số thuế: 1702061929

CÔNG TY CỔ PHẦN MILPA

Mã số thuế: 0316222778

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106432793

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLION IDEAS MEDIA

Mã số thuế: 0315424806

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLION GRAND

Mã số thuế: 0313847080

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLION GOLD

Mã số thuế: 0315838959

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI SOLAR

Mã số thuế: 0315668231

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI SG GROUP

Mã số thuế: 0314596792

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI GROUP SAIGON

Mã số thuế: 0313783704

CÔNG TY CỔ PHẦN MILKY WAY. P

Mã số thuế: 0801147043

CÔNG TY CỔ PHẦN MILKY FOOD

Mã số thuế: 0312884121

CÔNG TY CỔ PHẦN MILI

Mã số thuế: 0106747017

CÔNG TY CỔ PHẦN MILITECH

Mã số thuế: 0106362793

CÔNG TY CỔ PHẦN MILIAND M

Mã số thuế: 0313332701

CÔNG TY CỔ PHẦN MILER

Mã số thuế: 0316289733

CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA

Mã số thuế: 0315494296

CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA HEALTHY

Mã số thuế: 1101913618

CÔNG TY CỔ PHẦN MILAN

Mã số thuế: 0106019025

CÔNG TY CỔ PHẦN MILANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106598830

CÔNG TY CỔ PHẦN MILAN STATION

Mã số thuế: 0107483737

CÔNG TY CỔ PHẦN MILADI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107457399

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKUNI

Mã số thuế: 0105155811

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKIDA

Mã số thuế: 0314414883

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKI ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0106664138

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKI ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0106603696

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKHAPHO HIDALONG

Mã số thuế: 0315301402

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108003863

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKATA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106852822

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKAMAX

Mã số thuế: 0601167846

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKALUX

Mã số thuế: 0108886880

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO

Mã số thuế: 0103039353

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801340014

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO HẠ LONG

Mã số thuế: 5701981769

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO GIA LAI

Mã số thuế: 5901036152

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO CẦN THƠ

Mã số thuế: 1801693478

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO - MT

Mã số thuế: 0109266061

Tìm thông tin Doanh nghiệp