Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
2Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
3Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH D&T; VIET NAM CONSTRUCTION (Tên nước ngoài: D&T; VIET NAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0901093440, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đội 14, thôn Đào Đặng, Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG VĂN THƯỞNG, Số điện thoại: 0343107752, Địa chỉ: Đội 14, thôn Đào Đặng, Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH D.F ASIA

Mã số thuế: 0316103523

CÔNG TY TNHH D.CONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109445511

CÔNG TY TNHH D.C.M.A.S

Mã số thuế: 0401377885

CÔNG TY TNHH D.C.C

Mã số thuế: 6001690540

CÔNG TY TNHH D.C PHÚC KHANG

Mã số thuế: 0313849803

CÔNG TY TNHH D.BOLD

Mã số thuế: 0109155354

CÔNG TY TNHH D.B. GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313898046

CÔNG TY TNHH D.B. GROUP VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0315419958

CÔNG TY TNHH D.A.T MEDCO

Mã số thuế: 0316852579

CÔNG TY TNHH D.A.N.L.Y

Mã số thuế: 0108159927

CÔNG TY TNHH D.A.N STUDIO

Mã số thuế: 0313955230

CÔNG TY TNHH D.A.K VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311237315

CÔNG TY TNHH D.A.C.A CO.,LTD

Mã số thuế: 0315385850

CÔNG TY TNHH D.A.C QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109305666

CÔNG TY TNHH D.A ORGANIZATION

Mã số thuế: 0109368659

CÔNG TY TNHH D.A ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0315439922

CÔNG TY TNHH D-ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 4101366488

CÔNG TY TNHH D-TECH VINA

Mã số thuế: 0105953708

CÔNG TY TNHH D-TAG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106616328

CÔNG TY TNHH D-T-S

Mã số thuế: 5801091008

CÔNG TY TNHH D-SKY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107021161

CÔNG TY TNHH D-PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315827347

CÔNG TY TNHH D-OFFICE

Mã số thuế: 0316323705

CÔNG TY TNHH D-NATURE

Mã số thuế: 0107732454

CÔNG TY TNHH D-LIGHT QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0314606955

CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109031415

CÔNG TY TNHH D-KOREA

Mã số thuế: 2400851979

CÔNG TY TNHH D-HARDWARE

Mã số thuế: 3702873466

CÔNG TY TNHH D-GROUP

Mã số thuế: 0107656059

CÔNG TY TNHH D-FUNFO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107358006

CÔNG TY TNHH D-FAST VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603683721

CÔNG TY TNHH D-CORE

Mã số thuế: 0315241263

CÔNG TY TNHH D-CODE

Mã số thuế: 0107826896

CÔNG TY TNHH D-AROMATICS

Mã số thuế: 0315880767

CÔNG TY TNHH D- STEEL VINA KOREA

Mã số thuế: 0700509635

CÔNG TY TNHH D- HOME DESIGN

Mã số thuế: 0107867839

CÔNG TY TNHH D'VINE FOODS

Mã số thuế: 0316310093

CÔNG TY TNHH D'STRICT ASIA PACIFIC

Mã số thuế: 0316369072

CÔNG TY TNHH D'RAN FRAM LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801469748

CÔNG TY TNHH D'NATURAL COSMETICS

Mã số thuế: 0108837019

CÔNG TY TNHH D'LOR

Mã số thuế: 0106936173

CÔNG TY TNHH D'LAND

Mã số thuế: 0108883858

CÔNG TY TNHH D'KOR HOME

Mã số thuế: 0316042937

CÔNG TY TNHH D'DAY

Mã số thuế: 0316660669

CÔNG TY TNHH D'COFFEE

Mã số thuế: 0107640274

CÔNG TY TNHH D&Đ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108769626

CÔNG TY TNHH D&W ENGINEER

Mã số thuế: 0401866910

CÔNG TY TNHH D&TT

Mã số thuế: 2700889388

CÔNG TY TNHH D&TIC

Mã số thuế: 2801963817

Tìm thông tin Doanh nghiệp