Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý46101
2Môi giới46102
3Đấu giá46103
4Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
5Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
6Bán buôn hoa và cây46202
7Bán buôn động vật sống46203
8Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
9Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
10Bán buôn gạo46310
11Bán buôn thực phẩm4632
12Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
13Bán buôn thủy sản46322
14Bán buôn rau, quả46323
15Bán buôn cà phê46324
16Bán buôn chè46325
17Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
18Bán buôn thực phẩm khác46329
19Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
20Bán buôn vải46411
21Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
22Bán buôn hàng may mặc46413
23Bán buôn giày dép46414
24Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
25Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
26Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
27Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
28Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
29Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
30Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
31Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
32Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
33Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
34Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
35Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
36Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
37Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
38Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
39Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
40Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
41Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
42Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
43Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
44Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
45Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
46Bán buôn xi măng46632
47Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
48Bán buôn kính xây dựng46634
49Bán buôn sơn, vécni46635
50Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
51Bán buôn đồ ngũ kim46637
52Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
53Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
54Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
55Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
56Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
57Bán buôn cao su46694
58Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
59Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
60Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
61Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
62Bán buôn tổng hợp46900
63Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
64Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
65Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
66Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
67Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
68Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
69Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
70Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
71Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
72Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
73Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
74Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
75Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
76Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
77Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
78Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
79Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
80Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
81Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
82Vận tải hành khách đường sắt49110
83Vận tải hàng hóa đường sắt49120
84Vận tải bằng xe buýt49200
85Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
86Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
87Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
88Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
89Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
90Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
91Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
92Cung ứng lao động tạm thời78200
93Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
94Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
95Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
96Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
97Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
98Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
99Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
100Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
101Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
102Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
103Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
104Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
105Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
106Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
107Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
108Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
109Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
110Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
111Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
112Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
113Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
114Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
115Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
116Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
117Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
118Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
119Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
120Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
121Đại lý, môi giới, đấu giá4610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Icc (Tên nước ngoài: Icc Industrial Cleaning Services Company Limited), Mã số thuế: 0901093377, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Trà Lâm, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trịnh Văn Quyết

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XNK VŨ GIA

Mã số thuế: 4900821398

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XNK SONG NGHI

Mã số thuế: 0316707035

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XENTO VINA

Mã số thuế: 0314929177

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE MOTECH

Mã số thuế: 0314790856

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XANH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109271181

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WIND ENERGY

Mã số thuế: 0315441745

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WIN WIN

Mã số thuế: 0315910002

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WIN LINK

Mã số thuế: 0108242212

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WEPLUS

Mã số thuế: 0316882943

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SĨ S.E.M

Mã số thuế: 0314813849

Tìm thông tin Doanh nghiệp