Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác gỗ0220
2Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
3Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
4Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
5Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
6Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1701
7Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
8Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
9Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
10Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
13Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
14Dịch vụ ăn uống khác5629
15Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
16Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
17Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
18Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
19Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẢI HƯNG YÊN, Mã số thuế: 0901079492, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 5 Cầu Treo, Thôn Hào Xuyên, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Hồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐỨC TECO

Mã số thuế: 2802551090

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐỨC GROUP

Mã số thuế: 0313775005

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG VIỆT

Mã số thuế: 3001925532

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG TRÂN

Mã số thuế: 3301234328

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG TRUNG PHÁT

Mã số thuế: 2300784327

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG TIỄN

Mã số thuế: 0109254235

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG THÀNH AN

Mã số thuế: 0104833662

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG THÀNH AN

Mã số thuế: 0103048374

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG THIÊN MÃ

Mã số thuế: 0315637057

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG SƠN TÚ

Mã số thuế: 0106576900

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG SƠN - HDC

Mã số thuế: 0109360515

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG SAM

Mã số thuế: 0107915680

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚ

Mã số thuế: 0600676784

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 3800666595

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚC GROUP

Mã số thuế: 0901089589

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 0103001906

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÁT LỘC

Mã số thuế: 0310487785

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHONG HD

Mã số thuế: 0801259685

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHI LONG

Mã số thuế: 0107820284

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG NHUNG VP

Mã số thuế: 2500434746

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG NGỌC PHÚC

Mã số thuế: 0201236781

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG MINH

Mã số thuế: 4700195513

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG MINH SƠN

Mã số thuế: 0106031262

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG MINH NIRVANA

Mã số thuế: 5400525508

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG MAY

Mã số thuế: 0314047312

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LẠC HL

Mã số thuế: 5000834847

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LĨNH T&T;

Mã số thuế: 0109372711

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LÊ

Mã số thuế: 0310299774

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LINH

Mã số thuế: 5400350784

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

Mã số thuế: 3800698068

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM KIM DINH

Mã số thuế: 3502343133

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG KÝ

Mã số thuế: 0311742727

Tìm thông tin Doanh nghiệp