Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn thực phẩm4632
4Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột1062
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
7Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HADOVET (Tên nước ngoài: HADOVET HADOVET TRADING AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0901079358, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Lợi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp