Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn tổng hợp4690
6Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
7Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
8Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
12Bốc xếp hàng hóa5224
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
15Cho thuê xe có động cơ7710
16Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
17Đại lý du lịch7911
18Điều hành tua du lịch7912
19Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DƯƠNG HUY, Mã số thuế: 0901073571, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Phần Dương, Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Hải, Số điện thoại: 0986715841, Địa chỉ: Thôn Phần Dương, Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp