Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GOLDEN MICRON MACHINERY VIỆT NAM (Tên nước ngoài: GOMIVINA), Mã số thuế: 0901059337, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Trai Túc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà GUO SHUGUANG, Số điện thoại: 0911760973, Địa chỉ: Thôn Trai Túc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GOLDEN SCREEN DISTRIBUTION

Mã số thuế: 0313323337

CÔNG TY TNHH GOLDEN SCREEN CINEMAS

Mã số thuế: 0313289164

CÔNG TY TNHH GOLDEN SCORPIO

Mã số thuế: 3502313795

CÔNG TY TNHH GOLDEN SCALE

Mã số thuế: 0401595192

CÔNG TY TNHH GOLDEN SATURN

Mã số thuế: 3603802136

CÔNG TY TNHH GOLDEN SAND HOTEL MŨI NÉ

Mã số thuế: 3401171015

CÔNG TY TNHH GOLDEN SAND HG

Mã số thuế: 0801146152

CÔNG TY TNHH GOLDEN ROSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313777700

CÔNG TY TNHH GOLDEN ROOSTER

Mã số thuế: 0314519727

CÔNG TY TNHH GOLDEN ROAD

Mã số thuế: 0316472506

CÔNG TY TNHH GOLDEN RISE

Mã số thuế: 3603685567

CÔNG TY TNHH GOLDEN RIC

Mã số thuế: 0108059802

CÔNG TY TNHH GOLDEN REALTY

Mã số thuế: 3603371867

CÔNG TY TNHH GOLDEN QUEEN

Mã số thuế: 0313644972

CÔNG TY TNHH GOLDEN QUEEN

Mã số thuế: 0313053955

CÔNG TY TNHH GOLDEN PROTECTION

Mã số thuế: 0313054564

CÔNG TY TNHH GOLDEN PROPERTIES

Mã số thuế: 0313103250

CÔNG TY TNHH GOLDEN POWER

Mã số thuế: 0316092543

CÔNG TY TNHH GOLDEN POTTERY

Mã số thuế: 0312845926

CÔNG TY TNHH GOLDEN PLUS

Mã số thuế: 4201813852

CÔNG TY TNHH GOLDEN PLUS

Mã số thuế: 0106314077

CÔNG TY TNHH GOLDEN PLUS QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0106896682

CÔNG TY TNHH GOLDEN PLAZA NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500630416

CÔNG TY TNHH GOLDEN PIXIU

Mã số thuế: 0109216991

CÔNG TY TNHH GOLDEN PINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316639032

CÔNG TY TNHH GOLDEN PIGS

Mã số thuế: 0313688433

CÔNG TY TNHH GOLDEN PIER 39

Mã số thuế: 0316140109

CÔNG TY TNHH GOLDEN PHONIX BEAUTY SPA

Mã số thuế: 0316081679

CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM

Mã số thuế: 0315293991

CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX MEDIA

Mã số thuế: 0108672751

CÔNG TY TNHH GOLDEN PESTCONTROL

Mã số thuế: 2301055013

CÔNG TY TNHH GOLDEN PAWS

Mã số thuế: 3502402237

CÔNG TY TNHH GOLDEN PACKING SUPPLIES

Mã số thuế: 0316909546

CÔNG TY TNHH GOLDEN ORCHID HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106341465

CÔNG TY TNHH GOLDEN ONETEX

Mã số thuế: 0316079077

CÔNG TY TNHH GOLDEN NUTRITION

Mã số thuế: 0314716274

CÔNG TY TNHH GOLDEN NET

Mã số thuế: 0312394769

CÔNG TY TNHH GOLDEN NETWORK

Mã số thuế: 0310731994

CÔNG TY TNHH GOLDEN MOON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108329336

CÔNG TY TNHH GOLDEN MOON SPA

Mã số thuế: 0108688818

CÔNG TY TNHH GOLDEN MOON MUSIC CENTER

Mã số thuế: 0401932306

CÔNG TY TNHH GOLDEN MONKEY

Mã số thuế: 0313828465

CÔNG TY TNHH GOLDEN MOCO

Mã số thuế: 0316784791

Tìm thông tin Doanh nghiệp