Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
3Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BAMBOO VIỆT NAM (Tên nước ngoài: BAMBOO VIET NAM PAINT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0901059288, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 107 Phạm Ngũ Lão, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ VĂN THÀNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN GBS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109578631

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN FOMIC

Mã số thuế: 0315535513

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN EUNANO

Mã số thuế: 0107923970

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DUCATEX

Mã số thuế: 0108746636

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DU RA

Mã số thuế: 0309983718

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DOGOL

Mã số thuế: 0314575778

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DCC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108992448

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN CHÀ ECORIO

Mã số thuế: 3301573352

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BỘT SUNTECH

Mã số thuế: 0107827882

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BỀN ĐẸP

Mã số thuế: 0313871284

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BOYSEN

Mã số thuế: 0107770379

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BLUESTAR

Mã số thuế: 0109744007

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BECKER CHEM

Mã số thuế: 2400700313

Tìm thông tin Doanh nghiệp