Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
3Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Vận tải hành khách đường bộ khác4932
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Cung ứng lao động tạm thời7820
9Giáo dục nhà trẻ8511
10Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
13Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
14Cho thuê xe có động cơ7710
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
16Giáo dục mẫu giáo8512
17Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
18Bốc xếp hàng hóa5224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀO PHÁT HƯNG YÊN, Mã số thuế: 0901059270, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tổ Hỏa, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRỊNH VĂN HỒNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0102014012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA PHAN

Mã số thuế: 0316126915

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA LỘC

Mã số thuế: 4101396355

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA KÝ

Mã số thuế: 0313474255

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA HẬU

Mã số thuế: 6001285260

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA HƯNG

Mã số thuế: 0104795689

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA HÂN

Mã số thuế: 3702780395

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA HIẾU

Mã số thuế: 2901640400

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA GIANG

Mã số thuế: 0104921615

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA CHÂU

Mã số thuế: 0201649066

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 2901250337

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0104011286

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA AN HD

Mã số thuế: 0801208419

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒ DZÔ TA

Mã số thuế: 0314523265

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN VIVIAN

Mã số thuế: 2901780888

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN TÍN

Mã số thuế: 3702793813

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN PHÁT

Mã số thuế: 0316392667

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN NGỌC

Mã số thuế: 0314293540

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN NAM

Mã số thuế: 0700827613

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN LINH

Mã số thuế: 0108675706

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA

Mã số thuế: 0109550040

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA

Mã số thuế: 0109175382

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KHOA

Mã số thuế: 0314321558

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN HƯNG

Mã số thuế: 0202111506

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN HÀO

Mã số thuế: 2400798877

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN CANG

Mã số thuế: 0314075479

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÁN THỦY

Mã số thuế: 2802448086

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀO PHÚ

Mã số thuế: 0310100910

Tìm thông tin Doanh nghiệp