Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
6Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Sửa chữa thiết bị điện3314
11Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO NGUYÊN (Tên nước ngoài: BAO NGUYEN WORKS CONSTRUCTION AND EQUIPMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0901052571, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Kim Tháp, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG XUÂN HUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp