Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TIÊN LỮ, Mã số thuế: 0901038792, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thị Trấn Vương, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN QUỐC TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp