Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
2Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
3Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
4Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn gạo46310
8Bán buôn thực phẩm4632
9Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
13Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
14Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
15Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
16Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
17Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
18Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
19Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
20Cho thuê xe có động cơ7710
21Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
22Chăn nuôi trâu, bò01410
23Chăn nuôi dê, cừu01440
24Chăn nuôi lợn01450
25Chăn nuôi gia cầm0146
26Chăn nuôi khác01490
27Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
28Hoạt động dịch vụ chăn nuôi01620
29Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
30Khai thác thuỷ sản nội địa0312
31Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
32Sản xuất giống thuỷ sản03230
33Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột10620
34Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản10800
35Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
36Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
37In ấn18110
38Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RTD (Tên nước ngoài: RTD GROUP)), Mã số thuế: 0901023059, được thành lập ngày 09/11/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ TÁM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE

Mã số thuế: 0316448662

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHC

Mã số thuế: 0107610858

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SFORZO

Mã số thuế: 0108821717

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SET

Mã số thuế: 0108531020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SERA

Mã số thuế: 0315401421

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENAT

Mã số thuế: 4601536963

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEM

Mã số thuế: 0109621566

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SCS

Mã số thuế: 0109431300

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SCO

Mã số thuế: 0107900451

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAVIS

Mã số thuế: 0108562999

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAVETO

Mã số thuế: 0109017160

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAP

Mã số thuế: 0314211001

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAPALI

Mã số thuế: 0106791111

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAONAM

Mã số thuế: 0103008781

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAMMY

Mã số thuế: 0109560923

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAFUCO

Mã số thuế: 0109075349

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

Mã số thuế: 0311294144

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBY

Mã số thuế: 0107570299

Tìm thông tin Doanh nghiệp