Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VIGLACERA YÊN MỸ - HƯNG YÊN, Mã số thuế: 0900995414-001, được thành lập ngày 08/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 02C phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Trung Thông, Số điện thoại: 02439746071, Địa chỉ: 02C phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp