Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
2Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng95210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CỬA HÀNG TUẤN SHOP ĐIỆN THOẠI, Mã số thuế: 0900871218, được thành lập ngày 08/01/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 133; Tổ dân cư số 3, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ ANH TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CỬA HÀNG VI-TY 4

Mã số thuế: 0302204200-005

CỬA HÀNG VI-TY 2

Mã số thuế: 0302204200-004

CỬA HÀNG VI TÍNH MINH VŨ

Mã số thuế: 4101429949

CỬA HÀNG VI TÍNH KHỞI NGHIỆP

Mã số thuế: 3800690252

CỬA HÀNG VI TÍNH HTC

Mã số thuế: 1701898249

CỬA HÀNG TỰ CHỌN XÃ TRÍ PHẢI

Mã số thuế: 2000101442-024

CỬA HÀNG TỰ CHỌN XÃ LÝ VĂN LÂM

Mã số thuế: 2000101442-025

CỬA HÀNG TỰ CHỌN TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 3702189369

CỬA HÀNG TỔNG HỢP HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 1201475301

CỬA HÀNG TỔNG HỢP HOÀNG NAM

Mã số thuế: 0800914820

CỬA HÀNG TẠP HÓA THẾ ĐẠT

Mã số thuế: 3100984916

CỬA HÀNG TÔ CHÂU

Mã số thuế: 8073852561

CỬA HÀNG TÌNH HƯỜNG

Mã số thuế: 3100314679-002

CỬA HÀNG TÌNH HƯỜNG

Mã số thuế: 3100314679-001

CỬA HÀNG TÃ BỈM ANGEL

Mã số thuế: 0107940119-001

CỬA HÀNG TÂN THỊNH

Mã số thuế: 4601115041

CỬA HÀNG TÂM PHÚC

Mã số thuế: 3702092141

CỬA HÀNG TUỆ MINH

Mã số thuế: 0106478357

CỬA HÀNG TUẤN TÍN THÀNH

Mã số thuế: 8066492879

CỬA HÀNG TUẤN THUÝ

Mã số thuế: 0900761335

Tìm thông tin Doanh nghiệp