Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622
2Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Bưu chính5310
5Dịch vụ ăn uống khác5629
6Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
7Hoạt động bảo vệ cá nhân8010
8Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
10Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
11Bán buôn thực phẩm4632
12Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
13Cung ứng lao động tạm thời7820
14Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
15Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
16May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
17Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
18Hoạt động trung gian tiền tệ khác6419
19Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
20Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội6629
21Hoạt động tư vấn quản lý7020
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng8291
23Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
24Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
25Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
26Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8220
27Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
28Hoạt động cấp tín dụng khác6492
29Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
30Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
31Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
32Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
33Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
34Điều hành tua du lịch7912
35Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
36Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
37Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
38Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
39Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
40Đại lý du lịch7911
41Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÚC THUẬN VN, Mã số thuế: 0801363220, được thành lập ngày 17/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Bối Tượng, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Thành

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH AN KHANG

Mã số thuế: 0313787360

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 68

Mã số thuế: 2901737762

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 569

Mã số thuế: 2301084007

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH - LỘC HÒA

Mã số thuế: 1501118318

CÔNG TY TNHH PHÚC THẾ

Mã số thuế: 5701856013

CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG PT

Mã số thuế: 2600868634

CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG PHÁT

Mã số thuế: 3702876481

CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG NHA TRANG

Mã số thuế: 4201676363

CÔNG TY TNHH PHÚC THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 4601062093

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯỜNG AN

Mã số thuế: 0108998986

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯ

Mã số thuế: 6001563711

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯ PHÁT

Mã số thuế: 5801311493

CÔNG TY TNHH PHÚC THĂNG

Mã số thuế: 1601936268

CÔNG TY TNHH PHÚC THÚY

Mã số thuế: 0309717610

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI HƯNG

Mã số thuế: 0901037968

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI HÀ

Mã số thuế: 0202061407

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI AUTO

Mã số thuế: 0801279113

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI AN

Mã số thuế: 0107578675

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0401381747

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH ĐIỀN

Mã số thuế: 1602075519

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH ÂN

Mã số thuế: 4401051915

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH VN

Mã số thuế: 0801181213

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500572847

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TÂN CHÂU

Mã số thuế: 1602042104

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TÂM

Mã số thuế: 0104732960

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0310952023

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TOÀN

Mã số thuế: 0401677141

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH THÁI

Mã số thuế: 0401681130

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 4201603238

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH NGUYÊN

Mã số thuế: 4000996765

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901906033

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH MỸ

Mã số thuế: 0402031826

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5701489042

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2901852187

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH LÊ

Mã số thuế: 0312927216

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH LAND

Mã số thuế: 0316302279

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH L.A

Mã số thuế: 1101802259

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201615988

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316814326

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH HẬU

Mã số thuế: 0314106977

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 2700667427

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH HOA

Mã số thuế: 2801607015

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH GIA

Mã số thuế: 3501629683

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH CHÂU

Mã số thuế: 2901397682

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH - TVT

Mã số thuế: 5801441164

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH - HD

Mã số thuế: 0801330056

Tìm thông tin Doanh nghiệp