Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Xây dựng nhà để ở4101
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Xây dựng công trình đường bộ4212
8Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
9Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
10Phá dỡ4311
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SANG THÙY, Mã số thuế: 0801363171, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đội 9, thôn Cúc Bồ, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thùy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp